^ Do Góry

 


 

MODYFIKACJA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY

 

29 września w szkole odbyło się spotkanie Trójek Klasowych, przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego z panią dyrektor. Celem tego spotkania były: integracja środowiska szkolnego, zebranie informacji o pracy szkoły, zmierzających do poprawy jakości tej pracy, rozwijanie umiejętności kreatywnej i twórczej dyskusji, współdecydowanie o szkole, wspólne rozwiązywanie problemów, wymiana doświadczeń, sugestii, uwag, dążenie do jak najlepszych efektów nauczania, wychowania i opieki i wreszcie zaangażowanie wszystkich podmiotów i grup w działania na rzecz szkoły. Obecnie realizowana koncepcja pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie została sporządzona w roku 2014 i jest realizowana przez trzy kolejne lata. Należy jednak dokonać jej zmian, podać propozycje tych zmian, aby tę koncepcję zmodyfikować. Ma ona wspierać osiągnięcie przez szkołę sukcesu. Z inicjatywy wszystkich podmiotów: rodziców, uczniów oraz nauczycieli dokonano modyfikacji koncepcji pracy szkoły o następujące punkty: budowa placu zabaw, zatrudnienie psychologa oraz wyposażenie terenu przed szkołą w dodatkowe ławeczki.

S.U.

Opublikowano:30.10.2016 r.

Odwiedza nas 114 gości oraz 0 użytkowników.