^ Do Góry

 


 

„Gramy, czytamy, liczymy- wykorzystanie piłek eduball w edukacji wczesnoszkolnej” to innowacja programowa realizowana w roku szkolnym 2016/2017 w klasie I i II „b”

Analizując wyniki diagnoz dotyczących stylu uczenia się uczniów edukacji wczesnoszkolnej zaobserwowałyśmy, że w naszej szkole dominującym stylem uczenia się są ruchowcy i wzrokowcy. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów, postanowiłyśmy wykorzystać jedną z najciekawszych dziecięcych zabawkę – piłkę, która ułatwi zdobywanie nowej wiedzy przez ruch i obserwację, a potrzeba ruchu jest u dzieci wrodzona i nie trzeba ich nakłaniać do ćwiczeń z piłką. Piłki edukacyjnych eduball są ciekawym środkiem dydaktycznym, który można wykorzystać podczas wszystkich edukacji uatrakcyjniając i uprzyjemniając uczniom pobyt w szkole. Piłki sprawią radość, ułatwią komunikacje i pozwolą na lepszą współpracę oraz uwzględnią indywidualne potrzeby ucznia. Bardzo zależało nam na integrowaniu uczniów nie tylko w grupie rówieśniczej ale również na integracji między oddziałami klasowymi, bo najlepszymi przewodnikami dla pierwszaków rozpoczynających naukę w szkole są ich starsi koledzy.

Nowatorstwo opracowania polega na uatrakcyjnianiu uczniom opanowanie treści z zakresu podstawy programowej zamiast metodami tradycyjnymi, metodą aktywną poprzez wykorzystanie piłek eduball. Piłki kojarzą się przede wszystkim z zajęciami wychowania fizycznego, a my postanowiłyśmy potraktować je jako wspaniałą pomoc dydaktyczną podczas wszystkich edukacji na I najważniejszym etapie kształcenia. Mamy nadzieję, że zabawy z piłkami nie tylko zaspokoją potrzebę ruchu ale ułatwią zdobywanie nowych wiadomości, rozwiną kreatywne i twórcze myślenie, ułatwią naukę czytania i liczenia. Będą również sprzyjać kształtowaniu relacji z innymi, umiejętności współpracy i samokontroli.

Ułatwią umiejętność pokonywać trudności, radzenia sobie ze zmęczeniem, przeżywania sukcesów i porażek oraz , kontrolować emocje.

W czasie trwania innowacji będzie prowadzona dokumentacja, na podstawie której będzie można podsumować wnioski dotyczące realizacji założonych celów. Ponadto będzie prowadzona obserwacja uczniów w zakresie realizowania treści innowacji.

Ewaluacja przeprowadzona zostanie również na podstawie: bezpośredniej obserwacji uczniów, analizie ich wypowiedzi oraz rozmowy z uczniami

Wyniki ewaluacji zostaną przedstawione Radzie Pedagogicznej po zakończeniu innowacji.

 

                                                                                  M. R., Z. R.

Opublikowano:30.10.2016 r.

Odwiedza nas 113 gości oraz 0 użytkowników.