^ Do Góry

 


 

"Bezpieczna szkoła - Bezpieczny uczeń"

W związku z udziałem naszej szkoły w konkursie „Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń” zorganizowaliśmy spotkanie z kuratorem sądowym Tomaszem Synowczyńskim. Podczas spotkania poruszane były tematy dotyczące reguł prawa cywilnego i karnego odnoszące się do nieletnich, odpowiedzialności nieletnich wobec prawa, rosnącej przestępczości wśród nieletnich oraz miejsc do których kierowane są osoby nieletnie. Kurator nawiązywał do codziennego życia, posługując się przykładami ze swojej pracy. Prowadzący spotkanie uświadomił uczniom możliwość zwrócenia się do organizacji chroniących prawa dziecka (Rzecznik Praw Dziecka, Pogotowie dla Ofiar w Rodzinie, Niebieska Linia, Dziecięcy Telefon Zaufania), podkreślając szczególna rolę rodziców, wychowawców, nauczycieli i pedagoga szkolnego w ochronie ich praw.

Z.R.

Opublikowano: 10.03.2013 r.

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.