^ Do Góry

 


 

Certyfikat Bezpiecznej Szkoły oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpieczne Szkoły dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza szkoła otrzymała tytuł i certyfikat „Bezpiecznej Szkoły”. Dzięki staraniom dyrekcji, nauczycieli i uczniów otrzymaliśmy ten tytuł, który jest efektem naszych działań w propagowaniu bezpieczeństwa wśród uczniów naszej szkoły.

W okresie od 1 października 2012 r. do 31 marca 2013 r. realizowaliśmy program Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń. Ideę programu konkursowego wsparło gremium Komitetu Honorowego, w którym znaleźli się przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, członkowie Rządu RP, Rektorzy wyższych uczelni, Kuratorzy Oświaty, Wojewodowie, Prezydenci miast i Marszałkowie Sejmików. Hasłem przewodnim konkursu było: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.

Nasza szkoła, z pozytywnym wynikiem wykonała zadania konkursowe, które obejmowały: problematykę zasad funkcjonowania państwa i społeczeństwa obywatelskiego, norm współżycia, poszanowania praw, przeciwdziałania patologiom, tolerancji oraz bezpieczeństwa szkół i uczniów. 

Zdobyty certyfikat i tytuł „Bezpiecznej Szkoły”, daje przywilej członkostwa w Ogólnopolskim Klubie „Bezpieczne Szkoły”. Biorąc po uwagę fakt, iż do konkursu zgłosiło się ponad 1100 szkół z terenu całej Polski, jest to niezwykłe wyróżnienie dla naszej placówki, jej uczniów i nauczycieli.                               

 

Z. R.

Opublikowano: 05.05.2013 r.

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.