^ Do Góry

 


 

Regulamin kiermaszu używanych podręczników

1. W kiermaszu używanych podręczników mogą brać udział uczniowie i ich rodzice/prawni opiekunowie.

2. Kiermasz odbywać się będzie w sali nr 10, w dniach od 15.06.2013 r. do 15.07.2013 r., w godzinach od 900 do 1500.

3. Na kiermasz mogą być przeznaczone wyłącznie podręczniki szkolne w stanie umożliwiającym naukę.

4. Na kiermasz nie przyjmuje się ćwiczeń, atlasów, podręczników zniszczonych.

5. Każdy podręcznik powinien mieć metryczkę z następującymi danymi:

                                • imię i nazwisko ucznia sprzedającego podręcznik,

                                • klasa, do której uczęszcza,

                                • tytuł książki,

                                • sugerowana cena.

6. Cena podręcznika przeznaczonego do sprzedaży nie może przekroczyć 50% jego ceny wskazanej w księgarni.

7. Pieniądze za sprzedane podręczniki zostaną wypłacone uczniom następnego dnia po zakończeniu kiermaszu.

8. Szkoła nie pobiera prowizji za sprzedane podręczniki.

9. Książki niesprzedane zostaną zwrócone w ciągu tygodnia od zakończenia kiermaszu.

10. Uczeń może przekazać niesprzedany podręcznik do biblioteki celem wypożyczenia innym uczniom.

11. Szczegółowych informacji o kiermaszu udziela sekretariat szkoły.

Odwiedza nas 117 gości oraz 0 użytkowników.