^ Do Góry

 


 

O nas

Drodzy rodzice!
Jeśli stajecie przed wyborem najlepszej placówki edukacyjnej dla Waszych pociech - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie to najatrakcyjniejsze miejsce.
Od tradycyjnej szkoły odróżnia nas kameralność, umożliwiająca efektywną pracę pedagogiczną w małych klasach. Nasza szkoła powstała w 2011 roku. Jest zatem młodą placówką, ale utworzoną przez osoby o wieloletnim doświadczeniu pedagogicznym. Koncepcja naszej szkoły jest efektem długotrwałych obserwacji, przemyśleń            i praktyki nauczania, a co najważniejsze wyrazem naszych pasji.
W szczególności nasze działania ukierunkowane są na:

   - wszechstronny rozwój,

   - opanowanie wiedzy i umiejętności umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnych etapach kształcenia,

   - nabywanie praktycznego stosowania wiedzy i umiejętności,

   - rozwijanie dociekliwości poznawczej,

   - przygotowanie do publicznego prezentowania swoich wiadomości i umiejętności w rozmaitych formach,

   - przygotowanie do planowania, organizowania i oceniania swojej pracy,

   - przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,

   - przygotowanie do współpracy w zespole, do umiejętności wyrażania swego zdania i brania pod  uwagę                      poglądów innych ludzi,

   - rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa                       kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata,

   - kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak:                    uczciwość, odpowiedzialność, wiarygodność, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, dbałość              o środowisko naturalne, kultura osobista, kreatywność,

   - umożliwienie posługiwania się językiem mniejszości narodowej, podtrzymywanie  i rozwijanie poczucia                       tożsamości narodowej, etnicznej i językowej,

   - rozwijanie sprawności umysłowych i zainteresowań,

   - nabycie umiejętności dostrzegania rozmaitych związków i zależności, umiejętności analizowania,                                uogólniania, wnioskowania,

   - poznanie swojego środowiska w rozmaitych aspektach (kulturowym, ekologicznym, społecznym itp.),

   - współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz dzieci w celu kształtowania środowiska                                          wychowawczego uczniów,

   - poznanie potrzeb zdrowotnych i sposobów dbania o sprawność fizyczną i rozwój psychofizyczny.

 

Odwiedza nas 121 gości oraz 0 użytkowników.