^ Do Góry

 


 

Formularz zgłoszenia dobrych praktyk

 

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki

 

Nazwa szkoły / placówki

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie

Dyrektor szkoły / placówki

Małgorzata Ruzik

Koordynator DP

Anna Kiebzak

Adres

Dytmarów 1a

48-231 Lubrza

tel. 774361966

fax. 774361966

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Liczba  nauczycieli: 13

 

Liczba uczniów: 75

Liczba oddziałów: 6

Obszar w którym wprowadzono DP

(X zaznaczyć właściwe)

Nauczanie i uczenie się,

x

Wychowanie i opieka

x

Szkoła w środowisku

x

Organizacja i zarządzanie

 

Inne obszary (określić jakie)

 

Temat DP

Moja szkoła – wczoraj, dziś, jutro

Cel/cele DP

Uczniowie będą znali historii szkoły,  zaprezentują  obecne sukcesy  i osiągnięcia kolegów oraz ofertę edukacyjną szkoły, zaplanują  ciekawe działania na przyszłość, będą promować swoją  szkoły w środowisku.

Krótki opis DP

koncepcja zmian

 

metody realizacji

Metoda projektu

uczestnicy i ich rola w DP

Cała społeczność szkolna podzielona na trzy grupy zadaniowe:

 W grupach zadaniowych uczniowie planują działania dotyczące wybranego zagadnienia(wczoraj, dziś, jutro),  podają własne propozycje i sposoby poznania historii szkoły, sposoby zaprezentowania obecnej oferty edukacyjnej, sukcesów i osiągnięć, wykazują się pomysłowością i kreatywnością dotyczącą szkoły przyszłości, rozwijają własne zainteresowania, poznają i doskonalą umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej, poznają obsługę i możliwości wykorzystania kamery, dyktafonu, aparatu fotograficznego, urządzenia do pomiaru wysokości – dalmierza laserowego i miarek potrzebnych do pomiarów budynku szkoły i boiska, propozycje zaprezentowania zgromadzonych materiałów, wyznaczają dla siebie zadania, gromadzą dokumentację, ustalają terminy wykonania  i konsultacji oraz ustalają formy i sposoby prezentacji zadań na zakończenie projektu.

Zaangażowane środki

 1. a)osobowe
 2. b)materialne

W realizację zadań zaangażowani byli wszyscy uczniowie szkoły, nauczyciele i rodzice oraz zewnętrzny koordynator, pracownik RCRE – dr Beata Bułka.

Materiały wykorzystane podczas realizacji projektu: zebrane nakrętki, farby, kredki, materiały papiernicze, kleje, zebrane surowce wtórne do wykonanie strojów przyszłości.

środki finansowe

Środki finansowe poniesione na realizację projektu to zakup styropianu do wykonania makiety szkoły w skali 1;25 oraz tusze do wydrukowania zdjęć dokumentujących historię naszej szkoły.

czas realizacji

Projekt trwał od grudnia 2013  do maja 2014

Korzyści zastosowania DP:

efekty

 • Wystawa zdjęć  dokumentujących historię  szkoły;
  • Wystawa prac plastycznych „Moi rodzice w szkolnej ławce”
  • Pokaz mody szkolnej  - dawnej, obecnej i w przyszłości;
  • Prezentacja „Oferta edukacyjna naszej szkoły”
  • Nagrany  film – „Z życia szkoły”
  • Makieta szkoły w skali 1:25
  • Szkolny skalniak obsadzony wyhodowanymi w kąciku klasowym sadzonkami kwiatów
  • Wywiady z  emerytowanymi nauczycielami, dyrektorem szkoły i Wójtem Gminy Lubrza
  • Warsztaty naukowe – przygotowane przez uczniów klasy pierwszej dla kolegów, rodziców i zaproszonych gości na podsumowanie projektu
  • Wystawa prac konkursowych „Moja szkoła przyszłości”
  • Zbiór opowiadań  „Lekcja w szkole przyszłości”
  • Gazetka  wykonana z zebranych, kolorowych nakrętek „Moja szkoła przyszłości”
  • Konkurs  „Kto jest na zdjęciu?”- obecni nauczyciele na zdjęciach z czasów dzieciństwa
  • Uroczysta gala podsumowująca projekt z udziałem władz gminny Lubrza, pracowników RCRE w Opolu, emerytowanych nauczycieli, zaproszonych gości i rodziców, podczas której uczniowie są prezenterami swoich działań i dokonań.

wpływ na uczniów

Projekt zaangażował do działania całą społeczność szkolną.   Motywował  uczniów do samodzielnej pracy i rozwijał umiejętność pracy w zespole. Uczniowie wykazali się dużą odpowiedzialni i pomysłowością podczas realizacji projektu. Nauczyciele z niedowierzaniem obserwowali ich kreatywność i przebojowość podczas wykonywania pomiarów budynku szkolnego i wykonywania makiety szkoły, nagrywania filmu o szkole, przygotowywania projektu szkoły przyszłości z kolorowych nakrętek, wywiadów z emerytowanym nauczycielami i wójtem gminy Lubrza, a przede wszystkim podczas projektowania mody szkolnej przyszłości i sposobu jej prezentowania. Uczniowie zdobywali  wiedzę i uczyli się ją wykorzystania w praktyce. Znacząco rozwinął się poziom umiejętności interpersonalnych i językowych. Podczas działań projektowych wyzwalała się ich przedsiębiorczość i przebojowość, która miała wpływ na zmianę postaw uczniów wobec siebie, nauczycieli i środowiska. Dzięki realizacji projektu uczniowie zyskali poczucie większej wartości i pewności siebie.

wpływ na pracę szkoły,

Projekt wzbogacił ofertę edukacyjną szkoły, promował aktywne metody nauczania i uczenia się, zintegrował społeczność szkolną.

wpływ na środowisko lokalne.

 Projekt zachęcał do zaangażowania rodziców uczniów, lokalne władze gminne i samorządowe, rozwijał współpracę szkoły z lokalnymi  mediami, kształtował pozytywny wizerunek szkoły i promował szkołę w środowisku.

Monitoring/ewaluacja

formy monitorowania,
metoda pomiaru wyników DP

Nauczyciele systematycznie sprawdzali,  co uczniowie robią. Umawiali się z nimi na krótkie spotkania, aby uczniowie mieli

okazję zdać relacje z tego, co zrobili i ewentualnie poradzić się w sprawach, co do których nie są pewni.

działania które się sprawdziły

Wszystkie

wnioski, uwagi, trudności w realizacji DP:

Warunkiem powodzenia podjętych działań jest staranne zaplanowanie prac związanych z realizacją,  terminowość  ich wykonywania, właściwy dobór grup zadaniowych, zaangażowanie całej społeczności szkolnej, zachęcanie do samodzielności, kreatywności i przedsiębiorczości uczniów, opiekunowie pełnią rolę wspierającą i doradczą, ważna jest ocena i samoocena zadań wykonanych przez uczniów.

załączniki (np. prezentacja)

Prezentacje grup; „Szkoła wczoraj”, „Szkoła dziś”,  nagrany przez uczniów film „Z życia szkoły”, dokumentacja grupy, dokumentacja fotograficzna i sprawozdanie.

Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu przedstawionego przykładu dobrej praktyki.

Dytmarów, 14.07.2014                                                                                Podpis dyrektora szkoły/placówki

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.