^ Do Góry

 


 

Zaczarowany Świat

"Zaczarowany Świat"z

Edukacja ku przyszłości Zaczarowany Świat to projekt realizowany w naszej szkole.

Na początek kilka informacji o projekcie …
Projekt systemowy nr POKL.09.01.02-16-075/11 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                              Cele:

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez eksperymentalne metody nauczania z wykorzystaniem pracowni doświadczalno-pokazowych oraz podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi ICT do prowadzenia lekcji i zajęć z uczniami.

Działanie Zaczarowany Świat jest innowacyjną metodą wspierania rozwoju ucznia z wykorzystaniem nowoczesnych pracowni eksperymentalno ‑ doświadczalnych. Wspiera programy rozwojowe szkół ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości kształcenia, Wykorzystuje narzędzia ICT oraz nowoczesne metody nauczania, w szczególności obejmujące:

   -  Pobudzanie uczniów do poznawczego sposobu zdobywania wiedzy,

   - Wyjazdy szkoleniowe grup uczniów i zajęcia wyrównawczo - poznawcze w nowoczesnych pracowniach eksperymentalnych,

    - Eksperymentalne metody nauczania z wykorzystaniem pracowni doświadczalno-pokazowych.

Uczestnicy

W projekcie biorą udział uczniowie klas: II, III, IV, V, VI.

Tematyka poszczególnych grup:  

   grupa I  „Odkrywamy Świat” - Agnieszka Pawełczuk

   grupa II „Bliżej natury – zjawiska przyrodnicze” - Gabriela Skrobała

   grupa III „Zmierz się z objętością” - Aleksandra Grzybacz

Przed uczestnikami tego projektu edukacyjnego ciekawe zajęcia, eksperymenty przyrodnicze i matematyczne, festiwale nauki oraz wyjazdy.

Projekt jest w fazie przygotowania, zatem już niedługo nowe informacje o naszych działaniach.

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.