^ Do Góry

 


 

Las Bliżej Nas

„LAS BLIŻEJ NAS”las

  I.Cele projektu

 Cele główne:

- pogłębianie wiedzy o swoim najbliższym środowisku

- rozbudzanie poczucia tożsamości regionalnej

- kształtowanie postawy przywiązania do małej ojczyzny

- rozwijanie zdolności twórczych i rozbudzanie aktywności artystycznej

- kształcenie umiejetności korzystania z różnych źródeł informacji: zasoby biblioteczne, przekazy ustne, urządzenia multimedialne.                                                                           

- kształcenie umiejętności pracy w zespole

- rozwijanie umiejętności stosowania nabytej wiedzy w praktyce

- kształcenie umiejętności organizacji pracy i podejmowania decyzji

- nabywanie umiejętności wypowiadania się i dzielenia zdobytą wiedzą

Cele szczegółowe:

Uczestnik projektu:

 - potrafi wyznaczyć kierunek północny oraz pozostałe kierunki świata

- rozpoznaje podstawowe gatunki drzew liściastych i iglastych

- potrafi wykonać plan sytuacyjny najbliższej okolicy

- zna różnice między drzewem, a drzewem genealogicznym

- rozpoznaje i wymienia ptaki zimujące w Polsce i wie jak o nie zadbać

- wymienia i opisuje ssaki, ptaki i owady żyjące w polskim lesie

- rozpoznaje liście drzew i krzewów naszych lasów

- odróżnia grzyby jadalne od trujących

- wyróżnia podstawowe cechy lasu w różnych porach roku (zmienność flory i fauny)

- zna podobieństwa i różnice między lasem tropikalnym, a lasem strefy umiarkowanej

- pisze samodzielnie poezje – wiersze o lesie

- rozumie potrzebę dbałości o czystość w lasach, najbliższej okolicy i bierze w tym aktywny udział rozumie potrzebę ochrony lasów bierze czynny udział w inscenizacji

II. Rozmiar projektu

1.Czas trwania projektu:

wrzesień 2011 – wrzesień 2012

2. Zasięg projektu : uczniowie klas I – III, Pracownicy Nadleśnictwa w Prudniku, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego, bibliotekarz, rodzice, przedszkolaki

3. Podsumowanie projektu podczas specjalnego apelu w listopadzie 2005r.

 

III. Formy realizacji:

- Zajęcia terenowe

- Wycieczki

- Praca w zespołach

- Lekcje

- Konkursy

- Wystawa tematyczna

- Inscenizacja

- Redagowanie gazetki

 

IV. Zadania do realizacji :

Wrzesień 2011

Zajęcia terenowe z wykorzystaniem kart pracy , tworzenie planów zagospodarowania terenu wokół szkoły(plan zalesienia)

odpowiedzialni - klasa I- III oraz wychowawcy

 

Wrzesień-październik 2011

zajęcia terenowe – sadzenie drzew podarowanych przez Nadleśnictwo w Prudniku, ,

odpowiedzialni- uczniowie, rodzice, leśnicy, wychowawcy

 

wrzesień – październik 2011

zajęcia terenowe – przygotowanie rabaty kwiatowej - sadzenie cebulek pierwszych kwiatów wiosennych

odpowiedzialni- uczniowie, rodzice, wychowawcy

 

październik – listopad 2011

zajęcia w bibliotece szkolnej – wykonanie albumu drzew i kwiatów zasadzonych w ogrodzie(gazetka szkolna)

odpowiedzialni- klasy I - III

 

listopad – grudzień 2011

zajęcia w pracowni komputerowej – wykonanie tabliczki w języku polskim, angielskim, niemieckim

odpowiedzialni- nauczyciele j. niemieckiego, angielskiego, dzieci, wychowawcy, nauczyciel informatyki

 

marzec - kwiecień 2011

zajęcia terenowe – wycieczka do lasu - sposoby wyznaczania kierunku północy ( przyrodnicze przy pomocy kompasu ) – klasa II, piętra lasu – klasa III, rodzaje drzew – klasa I

odpowiedzialni- klasy I - III

 

listopad 2011

zajęcia terenowe - dotyczące rodzaju krajobrazu i rozpoznawania podstawowych gatunków drzew, wykonanie zdjęć KRAJOBRAZ NAJBLIŻSZEJ OKOLICY

 odpowiedzialni-klasy I -III

 

grudzień 2011

 zajęcia w klasie - wykonanie drzew genealogicznych , różnice i podobieństwa między „drzewem” a „drzewem genealogicznym” – klasa II

 odpowiedzialni- klasa II

 

styczeń 2012

zajęcia w klasie - obserwacji ptaków zimujących w Polsce – samodzielne wykonanie karmników oraz przygotowanie różnorodnej karmy dla ptaków –

odpowiedzialni- klasa I - III

 

luty 2012

zajęcia w klasie - Wykonanie prac plastycznych pt. „Las zimą” Wykonanie masek na bal karnawałowy – „Twarze zwierząt leśnych: lis, mysz, sowa, zając”.

odpowiedzialni- klasa I - III

 

 marzec 2012

zajęcia w klasie - Wykonanie puzzli plastycznych pt. „Las wiosną” – klasa II.

odpowiedzialni- klasa II

 

kwiecień 2012

zajęcia w terenie -   Wykonanie plakatów w obronie lasów: „Nie płosz zwierząt”, „Nie rozpalaj ognisk w lesie”, „Nie zrywaj roślin” – klasa II.

 odpowiedzialni- klasa III

 

 

maj 2012

zajęcia w terenie - Przygotowanie przez uczniów upominków z okazji Dnia Matki – „Bukiet z naszego ogrodu”

 odpowiedzialni- klasy II - III

 

  czerwiec 2012

 Święto Lasu – dzień tematyczny, połączony z obchodami Dnia Dziecka -podsumowanie projektu:

 - zorganizowanie wystawy prac uczniów,

 - karty pracy,

 - przeplatanka quizowo – sprawnościowa

 - rozdanie dyplomów i nagród za udział w konkursach

 - zaproszenie przedstawicieli samorządowych, rodziców

 - przygotowanie prezentacji opracowanej w czasie projektu

 V. Kryteria oceniania

 - oceny konkursów dokona jury

 - laureaci konkursów otrzymują : nagrody, dyplomy

 - wkład pracy uczestników projektu oceniają nauczyciele i rodzice

 

VII. Forma prezentacji

 - plakaty i prace plastyczne– korytarze szkoły, tablice w salach

 - zielniki, albumy– wystawa w korytarzach

 - inscenizacja dotycząca lasu w wykonaniu uczniów

 - wystawa podsumowująca projekt

 

VIII. Materiały do realizacji projektu

 - źródła informacji zgromadzone w pracowni przyrodniczej i bibliotece

 - materiały edukacyjne uzyskane z Nadleśnictwa w Prudniku

 - czasopisma

 - internet

 - programy multimedialne

 IX. Odpowiedzialni:

 - Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej nadzór i koordynacja

 - Informatyk pomoc w wykonaniu prezentacji ,wykonanie dyplomów

 - Pracownicy Nadleśnictwa – dostarczenie sadzonek drzew, pomoc w sadzeniu lasu

 - Biblioteka – pomoc w wykonaniu gazetki, rodzice

 

X. Ewaluacja projektu

Przeprowadzenie ankiety oraz zebranie opinii i wniosków ,które pozwolą określić przydatność projektu do celów edukacyjnych lub nasuną nowe pomysły do zrealizowania w przyszłości.

 

                                                                                                Opracowała: Zofia Rychlik

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.