^ Do Góry

 


 

Projekt " Fascynujący Świat Nauki i Technologii"

 Projekt zakłada współpracę wielu instytucji w zakresie jego realizacji, m.in. instytucje kultury, ośrodki naukowe, uczelnie wyższe, gospodarstwa edukacyjne. Zaplanowane w projekcie działania są spójne i wprowadzą nową jakość w opolskiej edukacji. Pokażą, że Opolszczyzna ma bogatą ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży, a szkoły i nauczyciele wykorzystując szerokie spektrum metod nauczania i środków dydaktycznych pozwalają rozwijać uczniom swoje zainteresowania i pasje. Pozwolą one dostosować edukację do możliwości każdego ucznia na miarę XXI w. Działania te będą wsparciem dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej I i II etapu edukacyjnego z ukierunkowaniem na rozwój umiejętności kluczowych. W zależności od potrzeb szkoły zajęcia będą przewidywały realizację modułu: matematyczno-przyrodniczego lub humanistycznego; mogą być realizowane w formach interdyscyplinarnych lub bardziej ukierunkowanych (np. matematyka, przyroda, fizyka, j. polski, historia), jak również wybiegać poza ramy przedmiotowe (np. umiejętność uczenia się, kompetencje osobowe i interpersonalne, kreatywność i innowacyjność, twórcze wyrażanie idei, doświadczeń i uczuć).

Więcej informacji na stronie: http://snit.rcre.opolskie.pl/info/index.php/o-projekcie

Opublikowano: 13.10.2013 r.


 

Wszyscy uczniowie naszej szkoły pracują w grupach:

 

grupa I należą do niej najmłodsi – klasa I

 

grupa II , której skład zasilają uczniowie klasy II

 

grupę III stanowią uczniowie klasy III

 

grupę IV tworzą uczniowie z klasy IV, V i VI.

 

Pierwszą inicjatywą podjętą na rzecz poprawy kompetencji matematycznych, rozwijania potencjału i możliwości humanistyczno-przyrodniczych uczniów było przeprowadzenie badań diagnozujących poziom predyspozycji. Wyniki tej diagnozy pozwoliły wybrać odpowiednią ścieżkę edukacyjną , która uwzględniła umiejętności słabo opanowane.

 

Uczniowie klasy III realizują ścieżkę „ W krainie Matelandii” . Już pierwsze zajęcia wzbudziły ciekawość, kim jest Arytmetykus? - nadawca tajemniczych listów. Uczniowie zapoznając się z tekstem, który stanowił część korespondencji, wykonywali działania matematyczne pozwalające wyznaczyć granice fikcyjnego państwa. Dzięki spostrzegawczości, dzieci szybko zauważyły różnice w lokalizacji gór i morza krainy Matelandii oraz kraju w którym żyjemy. Na swoich mapach wyznaczyli główną rzekę i zestawili jej bieg z głównymi rzekami w Polsce. Kreatywnością i twórczością artystyczna wykazali się projektując flagę krainy Matelandii. Gdy tylko otrzymali informację o zaginięciu nadwornego architekta, sami przystąpili do budowy siedziby Matematykusa Wielkiego. Pomysłów było co nie miara. Do konstrukcji zamku wykorzystano najrozmaitsze pudełka, rolki itp. Realizacja kolejnych zajęć pozwoliła przybliżyć pojecie systemu monetarnego. Uczniowie zaprojektowali banknoty, którymi mogli posługiwać się grając w „ sklep”. Chcąc poznać sposób funkcjonowania naszego systemu walutowego wyruszyliśmy do pobliskiego sklepu, w którym uczniowie doskonalili umiejętności rachunkowe.

 

Uczniowie z klas IV, V i VI realizują ścieżkę edukacyjną pt.: „ Tworzymy firmę ogrodniczą”. Pierwsze zajęcia zainicjowała wycieczka na pobliską łąkę, która jak się okazało jest swoistą zieloną apteką. Mimo zimowej pory, ale przy sprzyjających warunkach pogodowych udało się znaleźć wiele roślin o właściwościach leczniczych m.in. łopian, babkę lancetowatą, koniczynę, pokrzywę, jaskółcze ziele. Nasze zmarznięte ręce rozgrzała szklanka gorącej herbaty parzonej z ziół mięty, melisy oraz rumianku. Po degustacji przystąpiliśmy do wykonania metryczki roślin o właściwościach leczniczych. W trakcie zajęć narodził się pomysł, by zagospodarować część ogródka szkolnego, na którym niedawno powstała kaskada. Korzystając z nowoczesnej technologii informacyjnej uczniowie zaprojektowali ogród uwzględniając nie tylko rośliny dekoracyjne, ale również lecznicze zioła. Prototyp ogródka stał się inspiracją do wykonania wizualizacji w postaci makiety. W ruch poszedł styropian, gips, druty, sznurki, kamyczki itp. Projektowanie dostarczyło nam wiele radości oraz rozwinęło pokłady kreatywności. Patrząc w przyszłość uczniowie określili jakie materiały będą potrzebne do wykonania prac ogrodowych, w jaki zamierzają pozyskać klientów i przede wszystkim jaką nazwę będzie nosić ich firma ogrodnicza.

A.G.

Opublikowano: 25.03.2014 r.


Odwiedza nas 141 gości oraz 0 użytkowników.