^ Do Góry

 


 

Spotkanie z policjantem

W dniu 7 marca w naszej szkole odbyły się dwa spotkania z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Prudniku. W klasach I – III odbyła się pogadanka dotycząca bezpiecznej drogi do szkoły naszych najmłodszych uczniów, właściwego zachowania się podczas ataku psa oraz zagrożeń i niebezpieczeństw czyhających ze strony obcych i nieznajomych. Uczniowie popisywali się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym poruszanych tematów, aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych oraz z zainteresowaniem słuchali rad i wskazówek policjantki. Na zakończenie spotkania wszyscy uczniowie otrzymali kolorowanki i naklejki na plecaki. Prelekcja w klasach IV –VI była okazją do omówienia zagrożeń w środowisku nieletnich, takich jak: przemoc i agresja rówieśnicza oraz kradzieże. Poruszono również kwestię odpowiedzialności prawnej nieletniego w sytuacji popełnienia czynu niegodnego z prawem. Pogadanka spotkała się z pozytywnym odbiorem  uczniów.

 Z.R.

 Opublikowano:12.03.2013 r.

Zaczarowana szkoła

1 marca nasi uczniowie uczestniczyli w pokazie eksperymentów zorganizowanym w ramach działalności „Zaczarowanego Świata”. Celem prowadzonych doświadczeń była pomoc w zrozumieniu praw rządzących otaczającym światem. Zajęcia miały charakter pokazowo – warsztatowy. Prezentacje odbywały się w naszej szkole na odrębnych stanowiskach, z których każde wzbudzało zainteresowanie. We wszystkich zajęciach uczniowie mieli okazję wszystkiego spróbować, dotknąć.

W erę nowych możliwości wprowadziła dzieci jazda dwukołowym pojazdem - segwayem. Zabawa stała się jeszcze ciekawsza za sprawą zdalnie sterowanych robotów. Uczniowie mogli przekonać się, że siedzenie na gwoździach jest całkiem przyjemne, a balon przyciśnięty do gwoździ nie pęka. Niektórzy natomiast pękali ze śmiechu podczas generowania sztucznego pioruna. Śmiałków do „popieszczenia” było co nie miara.

Pokaz eksperymentów przekroczył nasze oczekiwania. Jak się przekonaliśmy, każda dziedzina nauki może być przedstawiona w sposób ciekawy i zaskakujący, a jednocześnie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Dzień był bardzo udany, wszyscy opuścili mury szkoły w bardzo dobrych humorach. Zajęcia na pewno pozostaną na długo w pamięci.

A.G.

Opublikowano:11.03.2013 r.

Debiut szkolnego zespołu tanecznego "DD"

Występ zespołu dostępny jest również na stronie: www.youtube.com/watch?v=sBMK-fo8juM

Dzień Kibica

Zorganizowanie w szkole debaty na temat „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe” było wprowadzeniem w tematykę rozpoznawania zagrożeń, jakie może nieść zorganizowana grupa kibiców lub grupa podwórkowa oraz gdzie można szukać pomocy w przypadku takiego zagrożenia.

W tym dniu wszyscy uczniowie przyszli do szkoły w strojach sportowych, przynosząc ze sobą atrybuty kibica: szaliki, chorągiewki, wuwuzele, gwizdki, trąbki, koszulki, kapelusze, bębny, trąbki, czapki i inne akcesoria. Uczniowie zebrani w sali gimnastycznej, podzieleni zostali na 2 grupy: kibiców i kiboli, których zadaniem było zapisanie na arkuszach szarego papieru argumentów świadczące o zachowaniu kibiców i kiboli, a następnie prezentowali wyniki swojej pracy, oceniając zachowania tych grup.

W trakcie prac grupowych uczniów, tajni jurorzy starali się wytypować najlepiej ubranego i wyposażonego kibica naszej szkoły. Jednogłośnie tytuł najlepszego kibica zdobył uczeń klasy pierwszej Karol Bojanowski.

Na zakończenie spotkania cała społeczność szkolna zaprezentowała meksykańską falę, której towarzyszyły popularne okrzyki i hymn kibica „Polacy, nic się nie stało”

Z.R.

Opublikowano:10.03.2013 r.

"Bezpieczna szkoła - Bezpieczny uczeń"

W związku z udziałem naszej szkoły w konkursie „Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń” zorganizowaliśmy spotkanie z kuratorem sądowym Tomaszem Synowczyńskim. Podczas spotkania poruszane były tematy dotyczące reguł prawa cywilnego i karnego odnoszące się do nieletnich, odpowiedzialności nieletnich wobec prawa, rosnącej przestępczości wśród nieletnich oraz miejsc do których kierowane są osoby nieletnie. Kurator nawiązywał do codziennego życia, posługując się przykładami ze swojej pracy. Prowadzący spotkanie uświadomił uczniom możliwość zwrócenia się do organizacji chroniących prawa dziecka (Rzecznik Praw Dziecka, Pogotowie dla Ofiar w Rodzinie, Niebieska Linia, Dziecięcy Telefon Zaufania), podkreślając szczególna rolę rodziców, wychowawców, nauczycieli i pedagoga szkolnego w ochronie ich praw.

Z.R.

Opublikowano: 10.03.2013 r.

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.