^ Do Góry

 


 

Warsztaty z papieroplastyki i haftu matematycznego

 

W ramach współpracy z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Prudniku nasza szkoła uczestniczy w warsztatach z papieroplastyki i haftu matematycznego.

Opublikowano:14.11.2016 r.

Warsztaty teatralne klasy IIa i III

 

26 października odbyły się warsztaty teatralne, które poprowadził pan Jerzy Kłosiński aktor związany z Instytutem Aktora - Teatrem Laboratorium Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, Teatrem Arlekin w Łodzi, Teatrem Studyjnym w Łodzi oraz drugim studiem wrocławskim Zbigniewa. Brał udział w pracach Ośrodka Inicjatyw Twórczych w Łodzi.

„Gramy, czytamy, liczymy- wykorzystanie piłek eduball w edukacji wczesnoszkolnej” to innowacja programowa realizowana w roku szkolnym 2016/2017 w klasie I i II „b”

Analizując wyniki diagnoz dotyczących stylu uczenia się uczniów edukacji wczesnoszkolnej zaobserwowałyśmy, że w naszej szkole dominującym stylem uczenia się są ruchowcy i wzrokowcy. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów, postanowiłyśmy wykorzystać jedną z najciekawszych dziecięcych zabawkę – piłkę, która ułatwi zdobywanie nowej wiedzy przez ruch i obserwację, a potrzeba ruchu jest u dzieci wrodzona i nie trzeba ich nakłaniać do ćwiczeń z piłką. Piłki edukacyjnych eduball są ciekawym środkiem dydaktycznym, który można wykorzystać podczas wszystkich edukacji uatrakcyjniając i uprzyjemniając uczniom pobyt w szkole. Piłki sprawią radość, ułatwią komunikacje i pozwolą na lepszą współpracę oraz uwzględnią indywidualne potrzeby ucznia. Bardzo zależało nam na integrowaniu uczniów nie tylko w grupie rówieśniczej ale również na integracji między oddziałami klasowymi, bo najlepszymi przewodnikami dla pierwszaków rozpoczynających naukę w szkole są ich starsi koledzy.

Czytaj więcej:  „Gramy, czytamy, liczymy- wykorzystanie piłek eduball w edukacji wczesnoszkolnej” to innowacja...

WIELKIE WOJEWÓDZKIE DYKTANDO JĘZYKA NIEMIECKIEGO

18 października odbyła się już siódma edycja dyktanda w języku niemieckim. Dyktando odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach. Jego organizatorami są: Publiczne Gimnazjum w Walcach oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego w Opolu. W dyktandzie mogą wziąć udział uczniowie klas 4 - 6 szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów oraz szkół średnich. Z roku na rok dyktando cieszy się coraz większą popularnością, ponieważ tym razem zgłosiło się aż 19 szkół podstawowych z całej Opolszczyzny, co dało ponad 60ciu ich reprezentantów, a wśród nich nasze reprezentantki: z klasy VI - Monika Jaśkowiec, Agnieszka Kasprzycka i Zuzanna Pajor.

U.H.

Opublikowano:30.10.2016 r.

MODYFIKACJA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY

 

29 września w szkole odbyło się spotkanie Trójek Klasowych, przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego z panią dyrektor. Celem tego spotkania były: integracja środowiska szkolnego, zebranie informacji o pracy szkoły, zmierzających do poprawy jakości tej pracy, rozwijanie umiejętności kreatywnej i twórczej dyskusji, współdecydowanie o szkole, wspólne rozwiązywanie problemów, wymiana doświadczeń, sugestii, uwag, dążenie do jak najlepszych efektów nauczania, wychowania i opieki i wreszcie zaangażowanie wszystkich podmiotów i grup w działania na rzecz szkoły. Obecnie realizowana koncepcja pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie została sporządzona w roku 2014 i jest realizowana przez trzy kolejne lata. Należy jednak dokonać jej zmian, podać propozycje tych zmian, aby tę koncepcję zmodyfikować. Ma ona wspierać osiągnięcie przez szkołę sukcesu. Z inicjatywy wszystkich podmiotów: rodziców, uczniów oraz nauczycieli dokonano modyfikacji koncepcji pracy szkoły o następujące punkty: budowa placu zabaw, zatrudnienie psychologa oraz wyposażenie terenu przed szkołą w dodatkowe ławeczki.

S.U.

Opublikowano:30.10.2016 r.

Odwiedza nas 109 gości oraz 0 użytkowników.